Gjennom nytenkning og utvikling
skaper vi bærekraftige løsninger.
Norsk
English
Español
Portugés
Hovedside
The Logic Cycle
Matavfallskverner
Miljøløsninger
Produkter
Artikler
Om oss

Jens Bjørneboe

Om Formyndermennesket (utdrag)

Formyndermennesket er en menneskeart som - uten hensyn til eller variasjon i forhold til rase, farve, religion aller livsanskuelse - ser sin høyeste glede i å bestemme over andre menneskers tankeliv, lesning, ytring og livsanskuelse...

Formyndermennesket vet bedre enn vi selv, hva som er til vårt eget beste, derfor vil han bestemme over oss, - for å hjelpe oss.

Formyndermennsket har selv den eneste, rette sanne tro og innsikt: de som mener noe annet, er anarkister, nihilister, eller rett og slett uvitende, tåpelige og umoralske barn, - som formyndermennesket må formynde...

Formyndermennesket er på alle områder, fra slemme bøker til alkoholrestriksjoner, fra korte skjørter og langt hår, til politiske og filosofiske ideer, - alltid en autoritet.

Den verden som formyndermennesket elsker er den autoritære verden. Vi møter den autoritære holdning, lysten til å ha makt over andre, hos foreldre, lærere, prester, offiserer, politifolk og dommere: det er en selvfølge at autoritære mennesker gjerne søker seg inn autoritære etater.

Man finner dem derfor helt selvfølgelig i fengselsvesenet, rettsvesenet, millitærvesenet...

Det autoritære mennesket trives bare, det føler seg bare trygt og lykkelig, når det selv innordner seg i et system hvor det har folk over seg, og folk under seg, - når det blir sparket ovenfra og selv kan sparke nedover...

Hvilke våpen har vi mot formyndermennesket? - "fem bud mot formyndermenneskets angst for den selvstendige tanke"

Det første bud er: Tenk alltid selv. Dvs lat aldri som om du forstår noe du ikke forstår. Og lat aldri som om du er enig i noe du ikke er enig i eller ikke skjønner. Du har i ett og alt ansvaret for hver eneste ting som foregår hvor du oppholder deg.

Det annet bud er: Tro aldri på noe som blir sagt deg av eldre mennesker, for de har alltid noe de vil skjule. Alle eldre mennesker har dårlig samvittighet, og de vil prøve å holde det hemmelig. De lyver - direkte og indirekte - , bevisst eller uten å vite om løgnen selv. Heller ikke det du leser nu skal du godta: hvis du mener at autoritet, lydighet, tvang og hykleri er bedre enn åpenhet og selvstendighet, da skal du mene det, men du skal gi det en ærlig begrunnelse.

Det tredje bud er: Vær ulydig! Du lærer ingenting av å være lydig.

Det fjerde bud er: Du skal spørre! Dvs: du skal spørre alle autoritære mennesker, alle formyndermennesker, om alle ting... Du skal tvinge dem til å begrunne hvert ord de sier...

Femte bud er: Du skal være mistenksom! Nesten alle foreldre, lærere, sersjanter, etc, etc vil prøve å narre deg. De vil se en "positiv" ungdom omkring seg... "Positiv" betyr kritikkløs, autoritær, lydig ungdom, som tror på de eldre, som beundrer dem og som godtar dem...

Avsett formyndermenneskene! De vil ikke det gode: de vil ha egne fordeler.

les også: Den autoritære kulturens mumietilstand
og: Jens Bjørneboe - en dikter for menneskerettighetene

 

 
Tel: +47 74 08 30 61
Mob: +47 905 77 044
Fax: +47 74 08 33 62